Комплексът на султан Баязид II Одрин


Културен туризъм в Одрин


Голяма част от българите, които посещават Одрин, го правят с цел покупка на по-евтини (и често по-качествени) стоки в сравнение с тези, които се предлагат у нас. Ние, обаче, избираме Одрин заради историческото и културното му наследство. Пътят от София е около 3.5 часа, почти не чакаме на границата. Запазила съм стая в хотел Едирне […]